Üye ol Faturamatik Üyelik

Faturamatik Üyelik

Şirket’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır. Üyeler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kendisine veya diğer Üyeler’e ait profil sayfalarını manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar. Üyeler bu gibi davranışlarda bulunmaları halinde Şirket’in tüm zararını tazmin edeceklerini ve Şirket’in tek taraflı olarak ve ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme interbahis hakkı bulunduğunu kabul ederler. Üyeler tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler Shopier’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur. Üyeler, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez.

Üye ol

Ek saat ve gün bedeli fiyata dahil değildir. Günlük belirtilen kilometrenin aşılması durumunda gerçekleşecek olan ödeme fiyata dahil değildir. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflar (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) fiyata dahil değildir.

C Veri Kategorileri Ve Örnek Veri Türleri

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak iletişim faaliyetlerinin ifası için hizmet alınan tedarikçimize, Teknosa hissedarlarıyla, Teknosa’nın bağlı şirketleriyle, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir aktarılabilmektedir. Aşağıda, Site ile Site üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metni bulunmaktadır. Site’ye üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

  • Size en iyi deneyimi sunmak için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır.
  • Üyelerin, sosyal medya platformları ile siteye giriş yapmaları halinde, ilgili platformda yer alan ad, soyad ve elektronik posta adresi bilgileri alınarak işlenecektir.
  • Üyelik işlemini tamamlayarak, Üyelik Sözleşmesi’ni, Aydınlatma & Açık Rıza Metni’ni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyor olursunuz.

Mobilexpress Hizmetlerini kullanarak yapılan ödeme işlemlerinde, özellikle fatura ödeme işlemleri için ve diğer tüm ödeme türlerini de kapsayarak, Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin istenilen ödeme işlemi için mükerrerliklik oluşturması, öncesinde veya sonrasında Mobilexpress veya farklı kanallardan ilgili ödeme için fazladan ödeme yapılmış olması vb. Her durumda, ilgili düzeltme, iade, iptal, mahsuplaşma vb. Işlemlerin ne şekilde gerçekleşeceği üye işyerinin ilgili kurallarına, uygulamalarına tabidir. Kullanıcı gerekli desteği üye işyerinden talep eder. Bu kurallar ve uygulamalar ile ilgili Mobilexpress’in herhangi bir belirleyiciliği veya sorumluluğu bulunmamaktır.

Limited, Anonim Veya Şahıs Şirketi Sahibiyim

Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan regular ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini’ Şirket’in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri’ye aktarılan regular ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmesi gerekir. Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verileriniz aydınlatma metnimizde belirtildiği şekilde işlenmekte olup; veri işleme amaçları, verilerinizin paylaşıldığı taraflar, 6698 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan haklarınız ve bu konudaki detaylı bilgilere söz konusu aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Finansal Bilgi Notu

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve bağlı iştirakleri (Bundan böyle olarak anılacaktır) tarafından, net sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. Toplanan kisisel verileriniz; yukarida belirtilen amaçlarin gerçeklestirilmesi dogrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarina ve özel kisilere Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari çerçevesinde aktarilabilecektir. Gün İçi Öneriler Gün içi AL-SAT önerilerimizden Risk Grubu 3 ve üzeri danger profiline uygun ve Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi olan müşterilerimiz faydalanabilmektedir.

Kullanıcı bu işleyiş şeklinden ve/veya kendi sorumluluğunda olan süreçlerden kaynaklı anlaşmazlık ve memnuniyetsizlikten dolayı Mobilexpress’e karşı herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz. Kişisel verileriniz, Pamukkale Grup Şirketleri tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *